Działalność Usługowo - Lecznicza

W Klinice Pediatrii i Endokrynologii  leczone są dzieci i młodzież w zakresie obejmującym schorzenia endokrynologiczne wieku rozwojowego, jak również, na potrzeby rejonu podstawowe choroby pediatryczne. Pacjenci pochodzą zarówno z obszaru jak i spoza województwa mazowieckiego

Do zadań szczegółowych  Kliniki  w zakresie endokrynologii należą:

 

  1. Diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami podwzgórza i przysadki ujawniającymi się w następstwie wad rozwojowych, urazów porodowych, chorób nowotworowych, infekcji, przyczyn jatrogennych jak radioterapia, chemioterapia, przebytych zabiegów neurochirurgicznych oraz innych chorób prowadzących do uszkodzenia układu podwzgórzowo-przysadkowego. 
  2. Diagnostyka i leczenie pacjentów z zaburzeniami wzrastania zależnymi i niezależnymi od zaburzeń hormonalnych, ujawniającymi się w okresie rozwojowym, takimi jak: somatotropinowa niedoczynność przysadki, wielohormonalna niedoczynność przysadki, zespoły Turnera, Downa, Noonan’a, dzieci z konstytucjonalnie wolnym przebiegiem wzrostu i rozwoju (KOWR) oraz dzieci ze wzrostem nadmiernym.
  3. Diagnostyka i leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego prawdziwego i rzekomego.
  4. Diagnostyka i leczenie chorób tarczycy w tym niedoczynności wrodzonej, nabytej, nadczynności tarczycy, chorób zapalnych tarczycy, wola obojętnego, wola guzowatego oraz diagnostyka chorób nowotworowych tarczycy.
  5. Diagnostyka i leczenie chorób wynikających z zaburzeń funkcji nadnerczy w tym wrodzonego przerostu nadnerczy, nadczynności i niedoczynności kory nadnerczy oraz diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego zależnego od zaburzeń funkcji  kory i rdzenia nadnerczy.
  6. Diagnostyka i leczenie zaburzeń różnicowania narządów płciowych.
  7. Diagnostyka i leczenie cukrzycy 1 i 2 typu u dzieci i młodzieży, cukrzycy posterydowej, cukrzycy ujawniającej się w przebiegu leczenia chorób nowotworowych, przygotowywanie dziecka z cukrzycą do zabiegów chirurgicznych, diagnostyka i leczenie cukrzycy w przebiegu wielohormonalnych zespołów autoimmunologicznych.
  8. Diagnostyka i leczenie pacjentów z zaburzeniami w odżywianiu w tym z otyłością prostą i otyłością pochodzenia hormonalnego.

 

W Klinice przeprowadzana jest diagnostyka psychologiczna przez psychologa diagnostę klinicznego, prowadzone są szkolenia dietetyczne przez wyspecjalizowanego dietetyka., dysponujemy w pełni wyposażoną Pracownią Antropometryczną w której zatrudniony antropolog wykonuje badania zarówno na potrzeby  Kliniki Endokrynologii jak i innych specjalistycznych Klinik.