Nasze prace

STUDIA DOKTORANCKIE WUM

W Klinice realizowane są projekty badawcze, prowadzone przez pracowników w ramach studiów doktoranckich. Projekty dotyczą takich zagadnień jak otyłość u młodzieży, zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia wzrastania, zaburzenia endokrynologiczne po leczeniu onkologicznym.
http://www.doktoranci.bodp.wum.edu.pl

PRACE STUDENCKIE
Od wielu lat studenci z SKN przy Klinice Pediatrii i Endokrynologii udzielają się naukowo prowadząc badania, publikując i prezentując ich wyniki na konferencjach studenckich.

Projekty badawcze:

Publikacje:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30799987   "Graves' disease in children in the two decades following implementation of an iodine prophylaxis programme."

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31769270  "Difficulties in diagnostics of polycystic ovary syndrome in adolescents - a preliminary study."

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31530982 "Peripheral blood picture and aminotransferase activity in children with newly diagnosed Graves' disease at baseline and after the initiation of antithyroid drug therapy."

„Assessment of the supply status of vitamin D in children after infancy”- Praca została zaprezentowana podczas 9th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists oraz opublikowana w formie streszczenia pt.: „Assessment of the supply status of vitamin D in children after infancy” Ada Borowiec, Monika Milczarek, Katarzyna Wyborska, Agata Cichal. Arch Med Sci 2013; 2, suppl. 1; 310-311, a także jako publikacja pełnotekstowa pt.:  „Assessment of vitamin D supplementation in the Warsaw’s children after infancy- a preliminary study”  Ada Borowiec, Monika Milczarek, Katarzyna Wyborska, Agata Cichal, Anna M. Kucharska. Postępy Nauk Medycznych, t XXVII, nr 10, 2014; 698-702.

„Obraz kliniczny i odpowiedź na leczenie tyreostatyczne choroby Gravesa-Basedowa u dzieci”- Praca została zaprezentowana podczas 11th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, oraz opublikowana w formie streszczenia.

"Chłopiec czy dziewczynka - noworodek z nieprawidłowymi narządami płciowymi"- Praca została zaprezentowana podczas konferencji studenckiej "Pediatria jakiej nie znacie" w 2017 roku, a jej autorkami były

Aneta Gierlach i Martyna Tandejko.

PRACE NAUKOWE, PUBLIKACJE I DONIESIENIA ZJAZDOWE