Aktualności

WYNIKI EGZAMINU TESTOWEGO Z PEDIATRII - 21.06.2021

Wyniki egzaminu z pediatrii z dnia 21.06.2021 w załączeniu

Jednocześnie informujemy, że w odpowiedzi na Państwa uwagi, w pytaniu 60 (wersja 1) = 29 (wersja 2) zgodnie z zaleceniami za prawidłową uznano zarówno odpowiedź B jak i C

Przeciwwskazaniem do karmienia piersią ze strony matki jest:

A. zakażenie matki wirusem CMV

B. czynna nieleczona gruźlica

C. narkomania

D. Żółtaczka związana z karmieniem piersią

E. silikonowe implanty piersi

Uwagi zgłoszone do innych pytań zostały uznane komisyjnie za nieuzasadnione. 

Egzamin z pediatrii - sesja letnia 2020/21

Egzamin testowy z pediatrii w sesji letniej 2020/21 odbędzie się w formie tradycyjnej stacjonarnie w dniu 21.06.2021

Przydział grup na poszczególne sale egzaminacyjne:

Centrum Dydaktyczne:

Połączone aule A i B - grupy 4, 5, 8 (dawny I WL) wejście 1 na I piętrze

                                    grupy 9, 10, 11 (dawny I WL) wejście 2 na I pietrze

Wyniki losowania - egzamin ustny z pediatrii sesja letnia 2020/21

Klinika Kardiologii Dziecięcej - gr 5 (IWL) i gr 3 (II WL)

Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej - gr 1 (II WL)

Klinika Pediatrii - gr 10 i 14 (I WL)

Klinika Nefrologii Dziecięcej - gr 11 i 12 (I WL)

Klinika Endokrynologii Dziecięcej - gr 4 i 9 (I WL)

Klinika Chorób Zakaźnych i Pediatrii - gr 16 (I WL)

Klinika Pulmonologii i Alergologii - gr 19 (I WL)

Klinika Gastroenterologii Dziecięcej - gr 8 (I WL) i gr 5 (II WL)

EGZAMIN TESTOWY Z PEDIATRII W SESJI LETNIEJ ODBĘDZIE SIĘ 21.06.2021 O GODZINIE 8:00

Wyniki uzupełniającego egzaminu testowego z pediatrii 15.02.2021

68761 - 86 pkt (bardzo dobry)

68798 - 93 pkt (bardzo dobry)

80299 - 78 pkt (dobry)

67721 - 76 pkt (dobry)

70048 - 76 pkt (dobry)

68720 - 79 pkt (dobry)

66619 - 64 pkt (dostateczny)

EGZAMIN TESTOWY DLA OSÓB BĘDĄCYCH NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM LUB KWARANTANNIE

Egzamin testowy (dla osób będacych w pierwszym terminie testu na zwolnieniu lekarskim lub kwarantannie) odbędzie się 15 lutego 2021 (poniedziałek) o godzinie 9:00 w sali 23 w Centrum Bibliotecznym.

WYNIKI EGZAMINU TESTOWEGO Z PEDIATRII - 1.02.2021

W załączniku wyniki egzaminu testowego z pediatrii z dnia 1.02.2021

Egzamin z pediatrii - sesja zimowa 2020/21

Egzamin testowy z pediatrii w sesji zimowej 2020/21 odbędzie się w formie stacjonarnej 1 lutego 2021.

Przydział grup na poszczególne sale - AKTUALIZACJA:

Informacje dla studentów - zasady organizacji zajęć dydaktycznych w DSK WUM

ZASADY OGRANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W DZIECIĘCYM SZPITALU KLINICZNYM

Przy wchodzeniu, przebywaniu i opuszczaniu budynków UCK-WUM studentów Wydziału lekarskiego obowiazują zasady ogólne, wspólne dla wszystkich szpitali UCK WUM.

Forma prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/21

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną zajęcia w Klinice Pediatrii i Endokrynologii w roku akademickim 2020/2021 dla studentów III i IV roku Wydziału Lekarskiego będą prowadzone w sposób hybrydowy.

Seminaria i zajęcia epikryzowe będą prowadzone on-line na platformie Teams.

Konferencja Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego- PEDIATRIA 2018- Wiosna w Warszawie

OW PTP wiosna2018

Strony