WYNIKI EGZAMINU TESTOWEGO Z PEDIATRII - 21.06.2021

Wyniki egzaminu z pediatrii z dnia 21.06.2021 w załączeniu

Jednocześnie informujemy, że w odpowiedzi na Państwa uwagi, w pytaniu 60 (wersja 1) = 29 (wersja 2) zgodnie z zaleceniami za prawidłową uznano zarówno odpowiedź B jak i C

Przeciwwskazaniem do karmienia piersią ze strony matki jest:

A. zakażenie matki wirusem CMV

B. czynna nieleczona gruźlica

C. narkomania

D. Żółtaczka związana z karmieniem piersią

E. silikonowe implanty piersi

Uwagi zgłoszone do innych pytań zostały uznane komisyjnie za nieuzasadnione.