Egzamin z pediatrii - sesja letnia 2020/21

Egzamin testowy z pediatrii w sesji letniej 2020/21 odbędzie się w formie tradycyjnej stacjonarnie w dniu 21.06.2021

Przydział grup na poszczególne sale egzaminacyjne:

Centrum Dydaktyczne:

Połączone aule A i B - grupy 4, 5, 8 (dawny I WL) wejście 1 na I piętrze

                                    grupy 9, 10, 11 (dawny I WL) wejście 2 na I pietrze

                                    grupy 12, 14, 16 (dawny I WL) wejście 3 na I piętrze

Połączone sale 139/140 - grupa 19 (dawny I WL)

Połączone sale 141/142 - grupa 1 (dawny II WL)

Centrum Biblioteczne:

Sala 8 - grupa 3 (dawny II WL)

Sala 23 - grupa 5 (dawny II WL)

Na sale egzaminacyjne studenci będą wpuszczani od godziny 8:00. Przy wejściu należy okazać legitymację.

Egzamin ustny będzie prowadzony w poszczególnych klinikach zgodnie z przydziałem w czasie losowania. Zapisy na egzamin ustny prowadzone są bezpośrednio w klinikach.