Wyniki uzupełniającego egzaminu testowego z pediatrii 15.02.2021

68761 - 86 pkt (bardzo dobry)

68798 - 93 pkt (bardzo dobry)

80299 - 78 pkt (dobry)

67721 - 76 pkt (dobry)

70048 - 76 pkt (dobry)

68720 - 79 pkt (dobry)

66619 - 64 pkt (dostateczny)