Egzamin z pediatrii - sesja zimowa 2020/21

Egzamin testowy z pediatrii w sesji zimowej 2020/21 odbędzie się w formie stacjonarnej 1 lutego 2021.

Przydział grup na poszczególne sale - AKTUALIZACJA:

Centrum Dydaktyczne:

Aula A i B - grupy 1, 2, 3 (dawny I WL) wejście 1 na I piętrze

                 - grupy 6, 7, 13 (dawny I WL) wejście 2 na I piętrze

                 - grupy 15, 17, 18 (dawny I WL) wejście 3 na I piętrze

Połączone sale 139/140 - grupa 4 (dawny II WL)

Połączone sale 141/142 - grupa 2 (dawny II WL)

DO CENTRUM DYDAKTYCZNEGO STUDENCI BĘDĄ WPUSZCZANI SZKLANYM PÓŁOKRĄGŁYM WEJŚCIEM (PO SCHODKACH) OD STRONY BIBLIOTEKI - GRUPY 1, 2, 3 i 6 - wchodzą o godzinie 7:45, grupy 7, 13, 15, 17 - wchodzą o godzinie 8:00, grupy 18, 2 (dawny II WL) i 4 (dawny II WL) - wchodzą o godzinie 8:15. Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin! Przy wejsciu należy okazać legitymację ze zdjęciem i wypełnioną ankietę epidemiologiczną.

ANKIETA DO POBRANIA - STR. 3 KOMUNIKATU PROREKTORA Z DNIA 20 STYCZNIA 2021

Centrum Biblioteczne:

Sala 8 - grupa 6 (dawny II WL)

Sala 23 - grupa 7 (dawny II WL)

DO SAL CENTRUM BIBLIOTECZNEGO STUDENCI BĘDĄ WPUSZCZANI GŁÓWNYM WEJŚCIEM O GODZINIE 8:00 - Konieczne okazanie legitymacji ze zdjeciem i wypełnionej ankiety epidemiologicznej.

ANKIETA DO POBRANIA - STR. 3 KOMUNIKATU PROREKTORA Z DNIA 20 STYCZNIA 2021

Na egzamin prosimy zgłaszać się w maseczkach chirurgicznych (nie w maseczkach materiałowych).

OSOBY KTÓRE NIE ZGŁOSZĄ SIĘ NA EGZAMIN TESTOWY W DNIU 1.02.2021 Z POWODU CHOROBY (KONIECZNE ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE) LUB KWARANTANNY (KONIECZNE ZAŚWIADCZENIE O ODBYWANIU KWARANTANNY) BĘDĄ MIAŁY MOŻLIWOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINU TESTOWEGO 15.02.2021 (PO POROZUMIENIU Z KLINIKĄ PEDIATRII I ENDOKRYNOLOGII), A NASTĘPNIE PO ZDANIU TESTU EGZAMINU USTNEGO W WYZNACZONYCH WCZEŚNIEJ KLINIKACH.

Egzamin ustny będzie prowadzony zgodnie z poniższym harmonogramem. Zapisy na egzamin ustny są prowadzone bezpośrednio w klinikach.