Forma prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/21

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną zajęcia w Klinice Pediatrii i Endokrynologii w roku akademickim 2020/2021 dla studentów III i IV roku Wydziału Lekarskiego będą prowadzone w sposób hybrydowy.

Seminaria i zajęcia epikryzowe będą prowadzone on-line na platformie Teams.

Ćwiczenia praktyczne na oddziale będą realizowane w ograniczonym wymiarze godzin. 

   W tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie zajęć starości grup proszeni są o kontakt w celu ustalenia szczegółów zajęć i podziału na podgrupy na zajęcia praktyczne.

III rok - dr Małgorzata Rumińska: mruminska@wum.edu.pl, tel. 22 317 95 63

 IV rok - dr hab. Ewelina Witkowska-Sędek: ewitkowska@wum.edu.pl, tel. 22 317 95 64