Zajęcia fakultatywne

Osoba odpowiedzialna-  dr. Joanna Bielecka- Jasiocha

30 godzin zajęć obejmuje zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne z tematyki zakresu endokrynnologii dziecięcej.