Informacje dla studentów


Zajęcia odbywają się w Klinice Pediatrii i Endokrynologii WUM na 3 piętrze w bloku 3E, sala seminaryjna 059.  (Szatnia dla studentów znajduje się na poziomie -1 - klucz do odbioru u ochrony. Windy znajdują się za punktem informacyjnym w holu głównym po stronie prawej przy schodach.)

Przygotowanie do zajęć. Student przystępujący do zajęć zobowiązany jest do przypomnienia sobie wiadomości z zakresu tematyki seminariów i ćwiczeń. Wykaz seminariów zamieszczony jest na tablicy informacyjnej w Klinice oraz w zakładce- seminaria. Student zobowiązany jest do posiadania fartucha oraz stetoskopu podczas zajęć przy łóżku chorego. Asystent/adiunkt ma prawo nie dopuścić studenta do zajęć jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione.

ZALICZENIE ZAJĘĆ Z PEDIATRII

Obecność na zajęciach i zaliczenie ćwiczeń zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w sylabusie


ZAJĘCIA DLA III ROKU LEKARSKIEGO


Osoba odpowiedzialna za dydaktykę

Dr n. med. Małgorzata Rumińska

Dr n. med. Katarzyna Kądziela

Plan zajęć

 8.15. –  9.00  seminarium w sali seminaryjnej Kliniki Pediatrii i Endpkrynologii 3 piętro

 9.15 – 12.00 ćwiczenia

12.15– 13.00 seminarium w  sali seminaryjnej Kliniki 3 pietro

 

ZAJĘCIA DLA IV ROKU I  i II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

Osoby odpowiedzialne za dydaktykę:

Dr n. med. Ewelina Witkowska-Sędek

Dr n. med. Katarzyna Kądziela

PIELĘGNIARSTWO II rok

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę

Dr n. med. Grażyna Miszkurka