Informacje dla studentów - zasady organizacji zajęć dydaktycznych w DSK WUM

ZASADY OGRANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W DZIECIĘCYM SZPITALU KLINICZNYM

Przy wchodzeniu, przebywaniu i opuszczaniu budynków UCK-WUM studentów Wydziału lekarskiego obowiazują zasady ogólne, wspólne dla wszystkich szpitali UCK WUM.

1. Wejście studentów będzie się odbywało dedykowanym wejsciem bocznym (od strony centrum Dydaktycznego) otwartym w godzinach 7:00 - 14:00

2. Studenci będą wpuszczani po okazaniu legitymacji studenckiej

3. Przy wejściu będzie obowiązywał pomiar temperatury i dezynfekcja rąk

4. Student bez własnej maski twarzowej nie będzie wpuszczony na teren szpitala

5. Po wejsciu do budynku studenci zobowiązani są udać sie do szatni studenckiej, w której pozostawiają okrycia wierzchnie oraz buty i przebierają sie we własna odzież ochronną, a następnie pod opieka starosty grupy przemieszczają się bezpośrednio w miejsce gdzie będą realizowane zajęcia dydaktyczne.

6. Przed pierwszymi zajeciami danego bloku dla każdego studenta dokonana zostanie kwalifikacja epidemiologiczna (ankieta epidemiologiczna - wydrukowana przez studenta i wypełniona przed wejsciem). Student dokonuje samowetryfikacji ankiety. Wchodzi tylko gdy ankieta jest negatywna. W przypadku zmiany stanu faktycznego podanego w ankiecie, student zobowiazany będzie do aktualizacji danych i zawiadomienia asystenta.

7. Za grupę studentów od momentu wejscia na teren Kliniki odpowiada Kierownik oraz osoby prowadzące dane zajęcia

8. studenci zobowiazani są przebywać na terenie jednostek, w których odbywają zajęcia

9. W Klinice studenci otrzymują środki ochrony dostarczne przez WUM

10. Produkty żywnościowe i napoje studenci przynoszą ze sobą. Nie powinni przemieszczać sie do bufetów.

11. Po zajęciach studenci są zobligowani przejść bezposrednio do szatni, przebrać się i opuścic szpital

Zajęcia praktyczne w Klinice Pediatrii i Endokrynologii WUM odbywają się na 3 piętrze (wejście 3E).

Po zgłoszeniu się na zajęcia każdy student otrzyma jednorazową maseczkę ochronną.

Obowiązuje własna odzież ochronna (fartuch), stetoskop i latarka lekarska.

Studenci z objawami infekcji drog oddechowych i/lub gorączką nie moga uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych w Klinice.

W takim przypadku w sprawie ustalenia sposobu zaliczenia ćwiczeń należy skontaktować się z osoba odpowiedzialną za dydaktykę.

III rok - dr n. med. Małgorzata Rumińska - e-mail: mruminska@wum.edu.pl, tel. 22 317 95 63

IV rok - dr hab. n. med. Ewelina Witkowska-Sędek - e-mail: ewitkowska@wum.edu.pl, tel. 22 317 95 64