Jesteś tutaj

Informacje dla studentów


Zajęcia odbywają się w Klinice Pediatrii i Endokrynologii WUM na 3 piętrze w bloku 3E, sala seminaryjna 059.  (Szatnia dla studentów znajduje się na poziomie -1 - klucz do odbioru u ochrony. Windy znajdują się za punktem informacyjnym w holu głównym po stronie prawej przy schodach.)

Przygotowanie do zajęć. Student przystępujący do zajęć zobowiązany jest do przypomnienia sobie wiadomości z zakresu tematyki seminariów i ćwiczeń. Wykaz seminariów zamieszczony jest na tablicy informacyjnej w Klinice oraz w zakładce- seminaria. Student zobowiązany jest do posiadania fartucha oraz stetoskopu podczas zajęć przy łóżku chorego. Asystent/adiunkt ma prawo nie dopuścić studenta do zajęć jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione.

ZALICZENIE ZAJĘĆ Z PEDIATRII

Obecność na seminariach i zajęciach w oddziale jest obowiązkowa. Istnieje możliwość odrobienia 1 nieobecności w formie uzgodnionej z asystentem/adiunktem.

Kolokwium odbywa się w ostatnim tygodniu zajęć. Składa się z części praktycznej (przy łóżku pacjenta) zakończonej napisaniem przez każdego studenta historii choroby oraz z  części teoretycznej. Kolokwia zdawane są w podgrupach ćwiczeniowych u przydzielonych asystentów/adiunktów.  

 

ZAJĘCIA DLA III ROKU LEKARSKIEGO


Osoba odpowiedzialna za dydaktykę-  Dr n. med. Małgorzata Rumińska

Plan zajęć

 8.15. –  9.00  seminarium w sali seminaryjnej Kliniki Pediatrii i Endpkrynologii 3 piętro

 9.15 – 11.45. ćwiczenia w oddziale - 3 piętro

12.00– 12.45 seminarium w  sali seminaryjnej Kliniki 3 pietro

 

ZAJĘCIA DLA IV ROKU LEKARSKIEGO

Osoby odpowiedzialne za dydaktykę:

Dr n. med. Ewelina Witkowska-Sędek ( I Wydział Lekarski)

Dr n. med. Katarzyna Kądziela ( II Wydział Lekarski)

 Plan zajęć

 8.15 –  odprawa w sali odpraw (w części administracyjnej oddziału)

 9.00 – 10.30 ćwiczenia w oddziale

10.30 - 11.00 przerwa

11.00 – 12.30 seminarium

PIELĘGNIARSTWO

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę- Dr n. med. Grażyna Miszkurka